By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Makine İmalatı

AŞINMA MEKANİĞİ TECRÜBEMİZİ
KAYNAKLI İMALAT İLE BİRLEŞTİRİYORUZ

Panzercrom® aşınma mekaniği tecrübesini makine ve ekipman imalatına da yansıtıyor. Özel alaşımlı sert dolgu kaynaklarıyla korunan kırıcı makine gövdeleri, öğütücü makine gövdeleri, seperatörler vb. makine ve ekipman imalatlarını yüksek kalitede ve rakebetçi şartlarda müşterilerimize sunuyoruz.