By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Giriş Kalite Kontrol

Malzeme ve hammadde grupları, belirlenen yöntemlere ve ITP isteklerine göre son teknolojiye uygun kalibrasyonlu cihazlar kullanılarak kontrol edilmekte ve istenen özellikleri karşılayan ürünler üretim ve stok alanına alınmaktadır.
Numune ürünlerde, ürünün uygunluğunu tespit edebilmek için ilgili birimlerin katılımı ile Numune Çalışması Yöntemi uygulanmaktadır.

Malzeme Giriş Kalite Kontrol Laboratuvarımızda bulunan cihazlar; sertlik ölçüm cihazı, mikroskop, yüzey pürüzlülük ölçüm cihazı, boya kalınlık ölçüm cihazı, manyetik test cihazı, penetrant ölçüm ekipmanları, lazermetre, nem ölçer, kumpaslar, mikrometreler ve şerit metreler v.d.
Giriş kalite kontrol çalışmalarının yanında, tedarikçilerimiz yerinde ziyaret edilmekte ve üretilen ürünlerin uygunluğu yerinde denetlenmektedir.

Proses Kontrol

İmalat aşamasındaki her adım, uzman personelimiz tarafında uluslararası standartlara ve müşteri beklentilerine uygun olarak kontrol edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Tespit edilen uygunsuzluklar firmamız bünyesinde, Düzeltici Faaliyet Yönetimi kapsamında değerlendirilmekte, gerekli faaliyetler uygulanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Düzenli aralıklarda analizler yapılmaktadır, çeşitli yöntemler kullanılarak olası uygunsuzlukların ortadan kaldırması için “Kök-Neden Analizi” yapılmaktadır.Hammadde ve ara ürün girişinden nihai ürüne kadarki süreçte izlenebilirlik sağlanmaktadır. Müşteri taleplerine göre izlenebilirlik kayıtlarına ait raporlar müşteri ile paylaşılabilmektedir.

Final Kontrol

Final kontrol aşamasında nihai ürünün; ITP isteklerine, belirtilen standartlara ve teknik resme uygunluğu kontrol edilir. Bu aşamada ürünlerin doğruluğu, iş emrine ve ITP isteklerine uygunluğu, boya uygunluğu, paketleme koşullarına uygunluğu denetlenmektedir.
Final kontrol aşamasında müşteri istekleri doğrultusunda 2. Ve/veya 3. Taraf gözlemcilerle birlikte final kontrolü yapılabilmektedir.

NDT

Firmamız bünyesinde ISO EN 9712 standardına göre sertifikalı level-2 personel istihdam edilmektedir. Bu kapsamında firma içerisinde görsel Muayene (VT), Penetrant Muayene (PT), Manyetik Muayene (MT) yapılmaktadır. Bununla birlikte firmamız personeli yetkisi kapsamında Ultrasonik muayene (UT) ve Radyoskopik (RT) kontrolleri yapılabilmektedir. Yapılan kontrollere ait kanıtlar ve raporlar müşterilere sunulmaktadır.