By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Ürün & Hizmetler

SERT DOLGU KAYNAK ÇÖZÜMLERİ

TÜM AŞINMA PARÇALARI İMALATLARI İÇİN TEK KAYNAK

YENİLEME ONARIM VE BAKIM KAYNAKLARI

Dik değirmen valsleri ve tablaları, yüksek basınçlı hidrolik kırma roleleri ve kırıcı rotorlar gibi öğütücü ve kırıcı ekipmanlanların yerinde veya atölyelerimizde sert dolgu hizmetleri sunulmaktadır.

Uygulamalar
Dik Değirmen Valsleri
Dik Değirmen Tablaları
Yüksek Basınçlı Hidrolik Kırma Roleleri
Horomill Roleleri
Taş Kırıcı Rotorlar
Klinker Kırıcı Rotorlar
Döner Kırıcılar
Konik Kırıcılar
Hizmetler
Kırıcı Rotorların ve Merdanelerin Çatlak Tamiri
Rolelerin İşlenmesi ve Taşlanması
Role ve Tablaların Sert Dolgusu